våre produkter

Lettstillas

Lettstillas i aluminium, klasse 3 (200 kg./m2)

Dette er et allsidig stillas som er tilstrekkelig for de fleste typer fasadearbeid. Eksempler på dette er maling, bytte av panel, vinduer mm. Lettstillas er raskt og enkelt å montere. Plattformen har bredde på 61 cm. Leveres med sparkebord og rekkverk.

Murerstillas

Murerstillas i aluminium, klasse 5 (450 kg./m2)

Dette er et stillas som brukes til tyngre oppussingsarbeider. Eksempel på dette er murerarbeid og arbeidsramper. Murerstillas passer godt dersom det er behov for større arbeidsbredde da platformdybde er på 1,20 meter.

Rullstillas

Rullestillas er fleksible både med tanke på lengde, bredde og plattform. Brukes til å utføre malingsarbeider, restaureringer. Rullestillas vil fungere godt både innendørs og utendørs.

Kreative stillas

Stillaset kan bygges på de mest «umulige» steder. Våre erfarne montører hjelper deg med å se muligheter i det «umulige».

Vi leverer også stillas til idrettsarrangement, konserter og festivaler med mere.

Tak over tak

Tak over tak monteres dersom det er behov for å unngå nedbør på arbeidsplassen. Eksempler på dette er bytte av tak, heving av bygg eller lengre prosjekter vinterstid.

Byggegjerder

Vi tilbyr byggjerder for å trygge din arbeidsplass. Disse kan låses og leveres med innsynsbeskyttelse dersom dette er ønskelig.